CKP jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání

CKP jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání

Reg. č. : CZ.02.3.68/0 .0/0.0/16_010/0000518
CÍLE PROJEKTU
CKP I – PŘEHLED ŠKOL
PROJEKTOVÝ TÝM
INTRANET

ANOTACE PROJEKTU

Nová právní úprava působí směrem ke společnému vzdělávání žáků se SVP přímo ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Nutným předpokladem úspěšnosti daného modelu je připravenost pedagogických pracovníků. V projektu ustavíme ve třech sítích CKP I.-III. nejméně 42 center kolegiální podpory (CKP), v nich bude přímo zapojeno nejméně 250 ped. prac. Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogů pro působení ve společném vzdělávání. Působení je v ZŠ, zapojeni budou i studenti pedagogických fakult ČR.