ANOTACE PROJEKTU

Nová právní úprava působí směrem ke společnému vzdělávání žáků se SVP přímo ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Nutným předpokladem úspěšnosti daného modelu je připravenost pedagogických pracovníků. V projektu ustavíme ve třech sítích CKP I.-III. nejméně 42 center kolegiální podpory (CKP), v nich bude přímo zapojeno nejméně 250 ped. prac. Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogů pro působení ve společném vzdělávání. Působení je v ZŠ, zapojeni budou i studenti pedagogických fakult ČR.