CÍLE PROJEKTU

Obecným cílem projektu je přispět k úspěšnosti reformy vzdělávání žáků se SVP předpokládané na základě novely § 16 a souvisejících od 1.9.2016. Dále jde o zlepšení “kultury společného vzdělávání” na školách v projektu zapojených i dalších. Dalším cílem je i lepší propojení pregraduální přípravy
studentů a využití poznatků zkušených pedagogů praxe pro její zkvalitnění.

Konkrétními cíli projektu je:

  1. Vytvoření obecně platné, vnitřně diferencované přesto koherentní a logisticky udržitelné metodiky sítí center kolegiální podpory (CKP)
  2. Vytvoření tří dílčích sítí CKP vzájemně funkčně i obsahově propojených
  3. Zapojení pedagogů škol (všech typů a druhů) do činnosti sítí
  4. Vytvoření modelu kolegiální spolupráce a otevřené diskuse nad praktickými příklady (pozitivní i negativní) vzdělávání žáků se SVP
  5. Zajištění platformy pro výměnu zkušeností pedagogů z praxe a studentů fakult připravujících učitele
  6. Zachycení poznatků a zkušeností účastníků sítí CKP v podobě hmotných výstupů a jejich další využití v činnosti dalších pedagogů a škol
  7. Rozšíření praktických výstupů (metodik, návodů) z uzavřených projektů OPVK mezi pedagogy škol a jejich tvůrčí využití v CKP.